Královéhradecký kraj – cestovní ruch: do 28. 4. 2017

Královéhradecký kraj vypisuje dotaci na podporu, rozšiřování a zkvalitňování koordinace aktivit cestovního ruchu ve všech oblastech Královéhradeckého kraje se zohledněním specifičnosti jejich turistického potenciálu.

Více informací

Královéhradecký kraj – cestovní ruch, turistická centra: do 28. 4. 2017

Královéhradecký kraj vypisuje dotaci na projekty týkající se podpory, rozšiřování a zkvalitňování služeb a zlepšování podmínek poskytování informací v oblasti cestovního ruchu prostřednictvím turistických informačních center (dále jen „TIC“).

Více informací

Královéhradecký kraj – sport, lyžování: do 28. 4. 2017

Královéhradecký kraj vypisuje dotaci na projekty týkající se úpravy a značení lyžařských běžeckých tras v Královéhradeckém kraji v sezoně 2017/2018. Podporovanými aktivitami jsou:

Více informací

Královéhradecký kraj – volnočasové aktivity: do 28. 4. 2017

Královéhradecký kraj vypisuje dotaci na projekty týkající se odpory aktivit pro děti a mládež ve volném čase a vytváření základních podmínek pro zkvalitnění práce s dětmi a mládeží. Podporovanými aktivitami jsou:

Více informací

Královéhradecký kraj – etická výchova: do 30. 3. 2017

Královéhradecký kraj vypisuje dotaci na projekty týkající se etické výchovy – zařazení do výuky, zlepšení vyučovaných programů, zařazení do volnočasových aktivit apod.

Více informací

Královéhradecký kraj – preventivní programy: do 30. 3. 2017

Královéhradecký kraj vypisuje dotaci na projekty týkající se podporu škol, školských zařízení a neziskových organizací při realizaci preventivních programů v oblasti specifické primární prevence, k rozvoji zdravého životního stylu dětí a mládeže . Podporovanými aktivitami jsou projekty zaměřené na:

Více informací

Královéhradecký kraj – technické vzdělávání: do 30. 3. 2017

Královéhradecký kraj vypisuje dotaci na projekty týkající se polytechnického vzdělávání dětí. Podporovanými aktivitami jsou:

Více informací

Královéhradecký kraj – mimoškolní vzdělávání: do 30. 3. 2017

Královéhradecký kraj vypisuje dotaci na projekty týkající se předškolního, primárního, sekundárního, základního uměleckého a zájmového vzdělávání dětí. Podporovanými aktivitami jsou:

Více informací

Královéhradecký kraj – nadané děti: do 30. 3. 2017

Královéhradecký kraj vypisuje dotaci na projekty týkající se předškolního, primárního, sekundárního, základního uměleckého a zájmového vzdělávání dětí. Podporovanými aktivitami jsou:

Více informací

Královéhradecký kraj – zemědělství: do 24. 3. 2017

Královéhradecký kraj vypisuje dotaci na projekty týkající se „prodeje ze dvora“. Podporovanými aktivitami jsou:

Více informací