MMR chystá dotace pro vybavení záchranných složek na venkově

Ministerstvo pro místní rozvoj v nejbližších dnech vypíše novou výzvu z Integrovaného regionálního operačního programu, která bude určena na nákup techniky a vybavení a pro stavební úpravy nebo vybudování zcela nových stanic pro hasiče, záchrannou službu a policii.

Více informací

IROP – investice pro integrovaný záchranný systém (výzva 36): průběžná do 31. 12. 2017

Podpora je zaměřena na stavby, stavební úpravy, úpravy vnějších prostor a pořízení vybavení stanice základní složky IZS za účelem zvýšení odolnosti stanice vůči účinkům mimořádné události tak, aby mohly plnit své úkoly v podmínkách mimořádné události a byly zajištěny podmínky pro rychlý výjezd složek IZS k mimořádné události.

Více informací