Rakovník – sociální služby a zdravotnictví: do 28. 2. 2017

Registrovaní poskytovatelé sociálních a zdravotních služeb v Rakovníku mohou požádat o dotaci města na své služby. Oprávněnými aktivitami jsou:

Více informací

Zlín – uzávěrky pro regionální projekty

Únor je měsícem, kdy NNO ze Zlínského kraje mohou žádat o dotace hned v několika oblastech:

Více informací

MZDR – drogy 2017: do 30. 9. 2016

NNO, organizace zřízené státem či kraji, církve a náboženské společnosti, PO založené za účelem poskytování zdravotnických služeb, organizace v působnosti jiných resortů (např. VŠ) mohou žádat o dotaci na provozování protidrogové politiky v roce 2017. Podporovanými aktivitami jsou:

Více informací

Úřad vlády – protidrogová politika: do 20. 2. 2016

Granty Úřadu vlády na protidrogovou politiku, zvláště pro oblast gamblerství. Nově bez nutné spoluúčasti (grant hradí až 100 % nákladů), volnější pravidla pro oblast mezd. Žádat mohou pouze právnické osoby – držitelé certifikátu odborné způsobilosti pro tuto oblast.

Nadcházející grantové uzávěrky

8.2.2016 MVČR – integrace cizinců. Určeno pro: příspěvkové organizace MVČR, NNO, školy.

12.2.2016 Nadace OKD Určeno pro: školy, obce.

15.2.2016 Robert Bosch Stiftung GmbH – kulturuní projekty.

20.2.2016 Úřad vlády ČR – protidrogová politika

18.2.2016 ČSOB – Akademie Modrého života. Rozvoj NNO formou vzdělávání jejich pracovníků

28.2.2016 MPO ČR – EFEKT 2016: Kurz, seminář v oblasti úspor energie a využití OZE

28.2.2016 MPO ČR – EFEKT 2016: Publikace, příručky a informační materiály v oblasti úspor energie

29.2.2016 MPO ČR: Podpora začleňování sociálně vyloučených

29.2.2016 MPSV: Podpora zaměstnanosti cílových skupin (pro všechny kraje kromě Prahy)