Operační program Zaměstnanost vyhlásil výzvu pro projekty na zřizování dětských skupin. Podporovanými aktivitami jsou zařízení péče o děti pro zaměstnance i pro veřejnost. V rámci OPZ lze tedy poskytovat službu péče o dítě v následujících režimech:

 • dětská skupina pro veřejnost,
 • podniková dětská skupina.

Oprávněnými žadateli jsou:

 • Kraje, obce a jimi zřizované organizace,
 • dobrovolné svazky obcí,
 • poradenské a vzdělávací instituce,
 • veřejné výzkumné instituce,
 • nestátní neziskové organizace,
 • profesní a podnikatelská sdružení,
 • obchodní korporace,
 • OSVČ,
 • státní podniky,
 • právnické osoby vykonávající podnikatelskou činnost zřízené zvláštním zákonem,
 • školy a školská zařízení,
 • vysoké školy,
 • OSS a jimi zřizované příspěvkové organizace,
 • sociální partneři.
(Visited 73 times, 1 visits today)